ANBI

Giften en schenkingen die u doet aan de Rhedense Schaapskudde, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Stichting De Rhedense Schaapskudde heeft namelijk de status van Culturele ANBI.

ANBI staat voor “Algemeen Nut Beoogde Instelling”.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Stichting De Rhedense Schaapskudde is als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling door de Belastingdienst aangemerkt. U mag daarom uw donatie, periodieke en eenmalige schenkingen aan de Rhedense Schaapskudde als aftrekposten bij uw inkomstenbelasting aangeven.

Voor meer informatie over de ANBI (algemeen) kunt u de site van de Belastingdienst raadplegen.
Voor meer informatie over ANBI van de Stichting Rhedense Schaapskudde kunt u ANBI Rhedense Schaapskudde raadplegen.