Helaas……….

We zijn per direct gesloten voor het fysiek adopteren of op bezoek komen bij de kooi.

Er is Ecthyma (= zere bekjes) bij de lammeren geconstateerd. Dit is op zich een ongevaarlijk virus. Het virus is overdraagbaar op de mens zodra de eerste blaasjes zichtbaar zijn. Overdracht is alleen mogelijk bij fysiek contact met de dieren en is niet overdraagbaar via de lucht. Die eerste blaasjes zijn geconstateerd op maandag 13 maart.

We hopen dat u ons wel blijft steunen via onze website adoptie.schaapskudde.nl. Afhankelijk van hoe lang de besmetting duurt, gaan we in ieder geval proberen nog één dag voor kraambezoek organiseren. Misschien is dit pas wat later in het voorjaar.

Wij houden u hier op de hoogte van het verdere verloop. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op via info@schaapskudde.nl.


De Rhedense Schaapskudde

Begraast al bijna 60 jaar de Rhedense heide rondom de Posbank. De heide blijft daardoor groeien en bloeit bijna ieder jaar. Reptielen, insecten, vogels komen graag naar de heide. Samen zorgen zij en wij ervoor dat de natuur blijft bestaan. Dat is een reden waarom mensen van onze schapen houden (en vast ook omdat ze zacht zijn, lief en grappig).

Rhedense-SchaapskuddeDe Rhedense schaapskudde, opgericht in 1963 door jonkvrouwe van Wurfbain, is een van de oudste nog bestaande kuddes met een monumentale potstal in Nederland. De kudde kent vooral publieke functies:

  1. Begrazing van een deel van de Veluwezoom om de heide open te houden en biodiversiteit in het open landschap te bevorderen, in opdracht van Natuurmonumenten;
  2. voedingsstoffen uit de heide en het bos om te zetten in mest
  3. bij te dragen aan ecologisch en diergeneeskundig onderzoek door het opleiden/begeleiden van schaapherders, dierenverzorgers, natuurdeskundigen en stagiaires;
  4. in stand houden van het zeldzame Veluws Heideschaap ras;
  5. voorlichting geven aan diverse publieksgroepen;
  6. bevorderen van natuur educatie, natuurbeleving en – plezier door het organiseren van evenementen zoals lammetjesdag, adopties, schaapsheerdersfeest, natuur manifestaties;
  7. bijdragen aan bevordering van (natuurlijk) toerisme in de gemeente Rheden.


    Stichting Rhedense Schaapskudde