Dit jaar gesloten voor adoptie en aaien van lammetjes!

Eerder hebben wij gecommuniceerd dat na de maatregelen tegen het coronavirus, onze jaarlijkse Lammetjesdag van 29 maart 2020 is afgelast. In verband met de nieuwe maatregelen die door de overheid zijn opgelegd, is  onze schaapskooi ook gesloten voor het adopteren en aaien van lammetjes.

Het coronavirus en de maatregelen die daartegen worden genomen hebben grote maatschappelijke en economische gevolgen. Dit geldt ook voor onze schaapskudde. Wij zijn voor een groot deel financieel afhankelijk van opbrengsten uit adopties en Lammetjesdag. U kunt daarom nog steeds via onze website www.schaapskudde.nl een lammetje adopteren, al moeten we de komende periode even afwachten of en wanneer u het geadopteerde lammetje zou kunnen bezoeken.

Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft.We zijn druk doende om te kijken of en hoe, we het schaapscheerdersfeest vorm kunnen geven dit jaar. Wilt u in de tussentijd de kudde steunen, dan zijn we zeer dankbaar voor uw gift of online adoptie.

De Rhedense Schaapskudde

Rhedense-SchaapskuddeBegraast al meer dan 56 jaar de Rhedense heide rondom de Posbank. De heide blijft daardoor groeien en bloeit bijna ieder jaar. Reptielen, insecten, vogels komen graag naar de heide. Samen zorgen zij en wij ervoor dat de natuur blijft bestaan. Dat is een reden waarom mensen van onze schapen houden (en vast ook omdat ze zacht zijn, lief en grappig).

De Rhedense schaapskudde, opgericht in 1963 door jonkvrouwe van Wurfbain, is een van de oudste nog bestaande kuddes met een monumentale potstal in Nederland. De kudde kent vooral publieke functies:

  1. Begrazing van een deel van de Veluwezoom om de heide open te houden en biodiversiteit in het open landschap te bevorderen, in opdracht van Natuurmonumenten;
  2. voedingsstoffen uit de heide en het bos om te zetten in mest
  3. bij te dragen aan ecologisch en diergeneeskundig onderzoek door het opleiden/begeleiden van schaapherders, dierenverzorgers, natuurdeskundigen en stagiaires;
  4. in stand houden van het zeldzame Veluws Heideschaap ras;
  5. voorlichting geven aan diverse publieksgroepen;
  6. bevorderen van natuur educatie, natuurbeleving en – plezier door het organiseren van evenementen zoals lammetjesdag, adopties, schaapsheerdersfeest, natuur manifestaties;
  7. bijdragen aan bevordering van (natuurlijk) toerisme in de gemeente Rheden.


    Stichting Rhedense Schaapskudde