De Posbank Kerstwandeling 2022

Posbank-kerstwandeling-2019Juist dit jaar de Kerstdagen ingaan met een heel bijzondere wandelervaring en Kerstgevoel? Dat kan, want op zaterdag 17 december 2022 is al weer de derde Posbank Kerstwandeling. Vorig jaar is dit evenement vanwege het Corona-virus afgelast. Maar zoals het nu lijkt is het uitstekend mogelijk om deze prachtige wandeling weer te beleven. De Posbank biedt volop ruimte, de wandeling is in een natuurgebied en door goede afspraken te maken is een sfeervolle tocht mogelijk.

kooi-posbank-kerstwandelingDe Posbank Kerstwandeling op 17 december 2022 neemt je mee langs wandelpaden over de heuvels van de Veluwe en op dat levenspad ontmoet je huizen – klein en groot – huizen die je welkom heten. Vanuit heel Nederland komen mensen naar de Posbank van Natuurmonumenten en gaan op weg. De Veluwezoom laat zich zien en de bewoners van dit mooi stukje Nederland zullen meegaan.

De organisatie heeft een mooi programma neergezet.
Meer informatie en kaartjes bestellen kan op: deposbankkerstwandeling.nl


De Rhedense Schaapskudde

Begraast al bijna 60 jaar de Rhedense heide rondom de Posbank. De heide blijft daardoor groeien en bloeit bijna ieder jaar. Reptielen, insecten, vogels komen graag naar de heide. Samen zorgen zij en wij ervoor dat de natuur blijft bestaan. Dat is een reden waarom mensen van onze schapen houden (en vast ook omdat ze zacht zijn, lief en grappig).

Rhedense-SchaapskuddeDe Rhedense schaapskudde, opgericht in 1963 door jonkvrouwe van Wurfbain, is een van de oudste nog bestaande kuddes met een monumentale potstal in Nederland. De kudde kent vooral publieke functies:

  1. Begrazing van een deel van de Veluwezoom om de heide open te houden en biodiversiteit in het open landschap te bevorderen, in opdracht van Natuurmonumenten;
  2. voedingsstoffen uit de heide en het bos om te zetten in mest
  3. bij te dragen aan ecologisch en diergeneeskundig onderzoek door het opleiden/begeleiden van schaapherders, dierenverzorgers, natuurdeskundigen en stagiaires;
  4. in stand houden van het zeldzame Veluws Heideschaap ras;
  5. voorlichting geven aan diverse publieksgroepen;
  6. bevorderen van natuur educatie, natuurbeleving en – plezier door het organiseren van evenementen zoals lammetjesdag, adopties, schaapsheerdersfeest, natuur manifestaties;
  7. bijdragen aan bevordering van (natuurlijk) toerisme in de gemeente Rheden.


    Stichting Rhedense Schaapskudde