Privacy verklaring

Privacybeleid

Stichting de Rhedense Schaapskudde is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen via het privacy e-mailadres.

De persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting de Rhedense Schaapskudde verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen  verwerken:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens van contactpersonen
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt en die afhankelijk zijn van de aanvraag, zoals donaties, vragen en/of informatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website  heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting de Rhedense Schaapskudde verwerkt op grond van de wettelijke verplichting zoals voor het voeren van een administratie uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van donaties
 • Het afhandelen van vragen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Bestellingen in de webshop

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting de Rhedense Schaapskudde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting de Rhedense Schaapskudde verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij de stichting hiertoe wettelijk verplicht wordt. Stichting de Rhedense schaapskudde maakt in sommige gevallen gebruik van verwerkers voor het verwerken van persoonsgegevens. Een overzicht hiervan staat in de bijlage.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting de Rhedense Schaapskudde gebruikt twee soorten cookies. De eerste zijn voornamelijk alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Bij gebruik van onze webshop gebruiken we functionele cookies om uw winkelwagen bij te houden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, behoudens wettelijke verplichting tot bewaren.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens via het privacy e-mailadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting de Rhedense Schaapskudde wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting de Rhedense Schaapskudde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het privacy e-mailadres.

2018 Stichting de Rhedense Schaapskudde.

 

Bijlage:

Door Stichting de Rhedense schaapskudde ingeschakelde verwerkers:
Mailchimp, Bitris24, Onze hostingprovider, Onze accountant