Doneren

Om de Kudde financieel te ondersteunen hebben we een aantal mogelijkheden:

 • adoptie van een lammetje
 • gift, schenking of legaat
 • de aankoop van ‘producten’ zoals een baal stro of een emmer voer
 • sponsoring

De adoptie van een lammetje
Onze lammerperiode is van begin februari tot eind begin maart. Van medio maart tot en met april kunnen  lammetjes bij de schaapskooi geadopteerd worden.

Adopties ook online
Naast een adoptie bij onze schaapskooi in de hiervoor genoemde periode, kunt u vanaf half februari tot en met eind april op onze speciale adoptie website ook online een lammetje adopteren. Hier staan foto’s van de lammetjes met hun oornummer en of het een jongen of meisje is. U kunt zelf of met uw (klein)kinderen een lammetje uitzoeken en een naam geven en direct online de financiële adoptie betalen. Klik hier om naar de adoptie website te gaan. Eén of twee keer per week vervangen wij de foto’s met de dan nieuw geboren lammetjes.

Gift, schenking of legaat
Het gebeurt regelmatig dat mensen de Kudde een warm hart toedragen en ons financieel ondersteunen zonder daar direct wat voor terug te willen zien. Het gaat dan vaak om grotere bedragen. Omdat de Overheid goede doelen zoals de Rhedense schaapskudde graag wil steunen en omdat wij een Culturele ANBI zijn, zijn giften, schenkingen en legaten onder voorwaarden aftrekbaar via de aangifte inkomstenbelasting. Voor bedrijven loopt dat via de aangifte vennootschapsbelasting. Voorwaarde is vaak wel dat er een overeenkomst met de Kudde wordt gesloten. Onze penningmeester Rick weet er alles van. Hij is te bereiken via email: penningmeester@schaapskudde.nl

Webwinkel
In de webwinkel kun je ‘producten’ kopen zoals een donatie, een adoptie of een baal stro. Allemaal online beschikbaar voor wie niet naar de schaapskooi kan komen. Betalen kan via iDeal.

Sponsoring
Voor bedrijven die hun naam aan de Kudde willen verbinden zijn er sponsormogelijkheden. Per bedrijf wordt er een pakket op maat gemaakt omdat de behoeftes nogal uiteen lopen. Onze penningmeester Rick weet er alles van. Hij is te bereiken via email: penningmeester@schaapskudde.nl

Wil je zonder meer een donatie doen? Dat kan door simpelweg een bedrag over te maken op onze bankrekening NL68 RABO 0384 8013 23 ten name van Stichting de Rhedense Schaapskudde.

Begrippen zoals we die bij de Kudde gebruiken:

 • donatie – algemeen woord voor schenking of gift
 • adoptie – een gift met als tegenprestatie het aaien van een lammetje
 • schenking – een overeenkomst zonder tegenprestatie
 • gift – schenking onder overeenkomst met soms wel een tegenprestatie
 • legaat – geld of een goed dat aan de Kudde wordt nagelaten
 • aankoop – een donatie met meestal een tegenprestatie
 • product – meestal een donatie of een adoptie, soms ook een fysiek product zoals een dopper of sleutelhanger
 • sponsoring – gift met tegenprestatie; meestal reclame door naamsvermelding

Welke mogelijkheid je ook kiest om ons financieel te steunen, we zijn blij met alles. Namens de Kudde heel hartelijk dank voor je bijdrage!

Formulieren voor periodieke giften; van de Belastingdienst

Periodieke gift overeenkomst
Betalingsvolmacht periodieke gift