Historie

oudeansichtVroeger waren er veel schaapskudden en schaapskooien in de omgeving. Vaak ging één herder (de scheper) met de schapen van diverse eigenaren op stap. Iedere eigenaar had zijn schapen voorzien van een kenmerk zodat de schapen uit elkaar konden worden gehouden. Bij de veetelling in 1900 in de driehoek Arnhem, Loenen en Dieren werden 10.000 schapen geregistreerd. De schapen en de mest die in de schaapskooi werd verzameld waren van groot belang voor de landbouw. Toen eind 19e eeuw de schapenhouderij minder rendabel werd zijn veel kuddes en schaapskooien verdwenen.

In de omgeving van Restaurant Café Houtplaats (vroeger Restaurant Prinsheerlijk) zijn nog restanten en verbouwde schaapskooien te zien. Kenmerkend voor een schaapskooi zijn de afgeschuinde hoeken, deze voorkomen dat schapen in de hoeken in de verdrukking komen. Dagelijks gingen de schapen de heide op om te grazen en ‘s nachts werden de schapen in de kooi gezet. De mest die zo verzameld werd vermengd met het stro uit de kooi werd over de akkers verspreid. Voordat de kunstmest zijn intrede deed was dit in de enige manier om de zandgronden te bemesten. Daarom was de schapenhouderij eeuwenlang van groot belang voor de akkerbouw nabij de dorpen op de schrale zandgronden van de Veluwe. Naast mest zorgden de schapen ook voor wol en vlees. Hoewel de schaapskudde allang geen geld meer opbrengt maar integendeel veel geld kost, kunt u in Rheden toch nog een echte Veluwse schaapskudde zien. Dit is te danken aan de Stichting Rhedense Schaapskudde.

Wilt u meer weten over de historie van de Rhedense schaapskudde? Klik dan op Historie Rhedense schaapskudde.