Lammetjesdag 29 maart

Helaas zal Lammetjesdag op 29 maart niet doorgaan. Vanwege het Covid-19-virus (corona) waren we al in contact met gemeente en GGD. Door de nieuwe landelijke maatregelen die op 12 maart zijn opgelegd, moeten we Lammetjesdag nu volledig afgelasten.

Natuurlijk zijn de lammetjes er nog steeds en kunt u tot eind april nog gewoon bij onze schaapskooi een lammetje adopteren (of via onze website). Als u van plan was om op Lammetjesdag een lammetje te adopteren, dan bent u van harte welkom om tijdens onze openingstijden bij de kudde langs te komen. Door de spreiding over de tijd en het weiland is er voldoende afstand met andere bezoekers en naar onze ervaring zijn er op normale ‘adoptie-bezoekuren’ zeker geen 100 mensen tegelijk bij ons.

Onze openingstijden zijn tussen 13:30 tot 16:30, in maart iedere dag en in april op woensdag, zaterdag en zondag. Als u bij ons komt voor een adoptie of om uw eerder geadopteerde lammetje te bezoeken, dan vragen wij u om de RIVM-richtlijnen in acht te nemen: zoals was uw handen regelmatig, schud geen handen en als u (milde) verkoudsheidklachten heeft (hoesten, keelpijn, koorts) willen wij u vragen om thuis te blijven.

In onze nieuwsbrief van december hebben wij ook een donateursdag aangekondigd. Rond deze periode hadden wij u eigenlijk willen informeren wanneer deze zou plaatsvinden (eind april). Vanwege de onzekerheid rondom het corona-virus schorten wij ook de donateursdag in april op. Wij bezinnen ons op dit moment op een alternatief voor Lammetjesdag en de donateursdag, eventueel in combinatie, later dit jaar.

We houden u op de hoogte!